درباره ما

درباره ما
چرا سمپل تراول؟
1 .تورهای گروهی
برگزاری تخصصی تور های مسافرتی و جهانگردی خروجی به صورت گروهی و انفرادی
2 .تورهای نمایشگاهی
مجری تخصصی تورهای نمایشگاهی داخلی وخارجی
3 .اخذ ویزا
اخذ ویزای کشور های آسیای میانه و سایر کشور ها
4 .بیمه بین الملل
ارائه خدمات هرنوع بیمه بین المللی جهت مسافرت های خارجی وداخلی
2000

پرواز

1000

هتل

4000

تور

با ما در ارتباط باشید